Bộ khuếch đại op kép OPA2604 UK /OPA2604 USA / OPA2604 SMD / AD827/ NE5532 âm thanh trong trẻo. tách bạch

Mã SP:

(212) Lượt mua


Giá: 69,000~95,000 đ
Phân Loại:
  • OPA2604AQ UK
    Giá: 95,000 đ
  • OPA2604AQ USA
    Giá: 69,000 đ

Click logo để mua sản phẩm này trên sàn thương mại ! :