Mạch trạm hàn T12, màn Oled 0.96 inch /1.3 inch - Bo mạch chủ T12 tự làm cực dễ ( Màn hình 0.96 inch)

Mã SP:

(87) Lượt mua


Giá: 265,000 đ
Phân Loại: