Mạch trạm hàn T12, màn Oled 0.96 inch /1.3 inch - Bo mạch chủ T12 tự làm cực dễ (Màn hình 1.3 inch)

Mã SP:

(68) Lượt mua


Giá: 335,000 đ
Phân Loại: