Mạch Sub rời, biến mạch âm thanh 2.0 thành 2.1 Bass cực sâu công suất lớn, thích hợp độ chế box âm thanh

Mã SP:

(235) Lượt mua


Giá: 38,000~115,000 đ
Phân Loại:
  • Mạch Sub rời, biến mạch âm thanh 2.0 thành 2.1 Bass cực sâu công suất lớn, thích hợp độ chế box âm thanh (Sản phẩm chạy 100%)
    Giá: 115,000 đ
  • Mạch Sub rời tích hợp công suất, biến mạch âm thanh 2.0 thành 2.1 Bass cực sâu công suất lớn (Sản phẩm nghiên cứu)
    Giá: 80,000 đ
  • Mạch Sub rời tích hợp công suất, biến mạch âm thanh 2.0 thành 2.1 Bass cực sâu công suất lớn (SPgãy tụ lỗi lấy xác)
    Giá: 38,000 đ

Click logo để mua sản phẩm này trên sàn thương mại ! :