YJ-100B TPA3116 Dual Core Digital Class D Power Amplifier Board

Mã SP:

(0) Lượt mua


Giá: 285,000 đ
Phân Loại:

Click logo để mua sản phẩm này trên sàn thương mại ! :